Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Firma üzerinden işlem yapabilmek için iş bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.

Firma iş bu Sözleşme’yi gerek gördüğü durumlarda tek taraflı olarak değiştirme, tadil etme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

Firma daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Firma  tüm Müşteri’lerinin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Firma  her zaman için tek taraflı olarak Müşteri’ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. Müşteri iş bu tasarrufu peşinen kabul eder.

Firma her zaman için tek taraflı olarak Müşteri’ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. Müşteri iş bu tasarrufu peşinen kabul eder.

Müşteri,Firma üzerinden gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, Firma’nın sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı iş bu Sözleşme ‘yi onaylayarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Firma tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet hizmetleri sağlayıcısından kaynaklanan teknik sorunlar, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı Firma hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve problemsiz hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmez, edemez.

Firma’da satılmakta olan tüm ürünler dijital kod olduğundan ürün iadesi ve değişimi söz konusu değildir.

Ürünü satın aldığınızda bunu kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılırsınız.

Firma Sistem işleticisi, ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu değildir.

Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları;

Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda Firma yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan Firma Sorumlu değildir.